Niewidzialna architektura

Siedziba firmy BNP Paribas w Rzymie

To 1 z 5 kluczowych kierunków architektury

budynek z wysokimi szybami z odbijającym się niebem

Budynki stają się „niewidoczne” dla mieszkańców miast

Wtapiają się w otoczenie

Nie zakłócają przestrzeni miejskiej. Szklane budynki wychodzą z centów miast na ich obrzeża, bliżej natury.

dom z szybami z lustra w lesie prawie niewidzialny oprócz białej elewacji

Niewidzialna architektura – rzeczywistość czy iluzja?

Główne przyczyny śmiertelności ptaków

koty

4 mld / 100 mln / 135 mln rocznie
(USA / Niemcy / Polska)

budynki

1 mld / 115 mln rocznie / ?*
(USA / Niemcy / Polska)

* wiaty przystankowe – 1 mln (Polska)

ruch drogowy

340 mln / 70 mln / 50 mln rocznie
(USA / Niemcy / Polska)

linie energetyczne

57 mln / 1,8 mln rocznie / ?
(USA / Niemcy / Polska)

elektrownie wiatrowe

328 tys. / 300 tys. / 10 tys. rocznie
(USA / Niemcy / Polska)

pestycydy

67 mln rocznie / ? / ?
(USA / Niemcy / Polska)

Kolizje dzikich ptaków

ze strukturami zbudowanymi przez człowieka to główne źródło bezpośredniej śmiertelności antropogenicznej.

Ochrona ptaków

przed kolizjami wymaga poznania skali problemu

Liczba ofiar jest niedoszacowana

znikanie ofiar, ograniczona wykrywalność ofiar, część ptaków przeżywa kolizje, ale śmierć ma miejsce w późniejszym terminie

Przyczyny kolizji

Efekt lustra

9

Materiały o wysokim współczynniku odbicia światła

9

Elementy atrakcyjne dla ptaków odbijają się w przeszkleniu tworząc złudzenie realności

9

Ptaki, w odróżnieniu od człowieka, nie są w stanie rozpoznać elementu przezroczystego, takiego jak szkło, czy tworzywo sztuczne, jako bariery

Mała młoda wrona siedzi na parapecie, patrząc przez okno, w którym odbija się jej wizerunek

Efekt przezroczystości

9

Elementy atrakcyjne dla ptaków znajdują się za przeszkleniem

9

Szczególnie niebezpieczne są przeszklenia przebiegające przez budynek osiowo

Przezroczyste szyby budynku z każdej strony

Efekt latarni morskiej

9

Oświetlenie budynków (wewnętrzne i zewnętrzne) dezorientuje ptaki, szczególnie gdy wilgotność powietrza jest wysoka, co zwiększa rozproszenie światła

9

W warunkach ograniczonej widoczności, np. mgły, zachmurzenia, czy opadów, aby utrzymać właściwy kierunek i orientację obniżają bezpieczny pułap lotu i natrafiają na przeszkody.

Dlaczego ptaki nie widzą

9

Ograniczenia wizualne i percepcyjne

9

Widzenie czołowe u ptaków charakteryzuje się stosunkowo niską rozdzielczością, wysoka rozdzielczość występuje w bocznych polach widzenia.

9

W locie ptaki mogą być ślepe na to, co znajduje się przed nimi

9

Obuoczne pole widzenia ptaków jest znacznie zawężone

[Graham M. 2011. Understanding bird collisions with man-made objects: a sensory ecology approach. Ibis: 153, 239–254]

Jakich lokalizacji dotyczy problem – hotspots

9

Zabudowa na trasie korytarzy migracyjnych (wybrzeża, doliny rzeczne)

9

Wysoka, oświetlona w porze nocnej zabudowa

9

Zabudowa na skraju, wewnątrz lub w sąsiedztwie terenów zielonych (zadrzewionych)

9

Zwarta zabudowa wewnątrz miast w sąsiedztwie atrakcyjnych dla ptaków siedlisk

Jakich obiektów dotyczy problem

Przeszklonych budynków wewnątrz i na obrzeżach miast: biurowców, bloków mieszkalnych, domów jednorodzinnych.

*

O powierzchni elementów przeszklonych powyżej 2m2, zlokalizowanych na wysokości do 3m od powierzchni gruntu.

Budynków oświetlonych w porze wieczorowo – nocnej (oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne)

y

Wszystkich obiektów infrastruktury posiadających szyby lub przezroczyste powierzchnie: ekrany akustyczne, szklane ogrodzenia, mała architektura.

Gdańsk, korytarz migracyjny
[źródło: Pomorskie Towarzystwo Hydrologiczno-Przyrodnicze]

Przykład kolizyjnej lokalizacji – Gdańsk

Jakich ptaków dotyczy problem 

Skład gatunkowy ptaków uzależniony od lokalizacji

Ptaki migrujące – nocni migranci 10x bardziej podatni, większość kolizji nad ranem

Ptaki osiadłe na terenach podmiejskich i wsiach

Ptaki lęgowe – karmiące dorosłe i słabo lotne młode

Najczęstsze obrażenia

M

Śmierć na miejscu

9

Przerwanie rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym

Martwy ptak leży obok okna
Martwy ptak leży obok okna

Śmierć w czasie do kilku minut od kolizji

9

Krwotok wewnątrzczaszkowy

9

Paraliż i niedowład

9

Zaburzenia oddechowo-krążeniowe

9

Niedotlenienie mózgu

9

Uogólniony stres organizmu

9

Nagły wzrost glikokortykoidów we krwi

9

Częste ofiary drapieżników (m.in. kotów)

Pacjenci urazowi - rokowania ostrożne

9

Zmiany okulistyczne (Odklejenie siatkówki, Krwotok do komory przedniej oka, Pęknięcie gałki ocznej, Uszkodzenie grzebienia siatkówki, Krwotoki wewnętrzne, Uszkodzenie czaszki, torebki wątroby, płuc, nerek

9

Złamania (Obojczyka, Kości kruczej, Przedramienia, Grzebienia mostka, Kości miedniczych)

9

Obrzęk tkanek miękkich

Skala problemu

USA

9

Śmiertelność szacowana do 1 mld ptaków rocznie

9

Badania od ponad 25 lat

9

87% przypadków kolizji zakończonych śmiercią

9

Wypracowane środki minimalizujące, wdrażane programy ochrony, działania legislacyjne

Polska

9

Brak publikowanych danych o śmiertelności ptaków w wyniku kolizji z budynkami, do tej pory nie przeprowadzono badań/monitoringu

9

Czarny PR, nagłośnianie skandalu zamiast doradztwa, edukacji, działań ochronnych

9

Wyrywkowe dane o przypadkach kolizji ptaków z budynkami, sporo ale niepublikowanych danych o kolizjach ptaków z ekranami akustycznymi

Problem zarządcy, właściciela, „budowlańca”

USA

9

wysoka świadomość ekologiczna społeczeństwa

9

wysoka wrażliwość przyrodnicza

9

kampanie społeczne/bojkoty obywatelskie

9

wysoka liczba „ptasiarzy”, osób zainteresowanych ochroną ptaków

9

wykorzystywanie siły mediów tradycyjnych i społecznościowych

9

szkodliwy czarny PR

Polska

9

Eko – świadomość społeczeństwa rośnie choć nie zawsze jest prawidłowo interpretowana

9

Wzrost wrażliwości przyrodniczej

9

Aktywność mediów tradycyjnych nie jest znacząca ale rośnie

9

Wzrost liczby „ptasiarzy”, osób zainteresowanych ochroną ptaków

9

Wzrost liczby ośrodków rehabilitacji dzikich zwierząt

9

Znacząca rola mediów społecznościowych (grupy/profile)

9

Nacisk poprzez tzw. „czarny PR”

Problem kolizji ptaków w Polsce – trudności

Brak wiedzy (zarządcy, właściciele budynków)

S

Marginalizowanie problemu, obawa o konsekwencje

i

Brak szeroko dostępnej wiedzy o dostępnych, skutecznych rozwiązaniach i dobrych praktykach

Wiedza o sprawdzonych wzorach ale nie gotowych produktach, które można stosować

Brak narzędzi i wsparcia w rozwiązywaniu problemu

Obserwuj nas
Kim jesteśmy

Stowarzyszenie Wspierania Inwestycji Przyjaznych PTA.com

KRS: 0000783926

Adres

ul. Wiwulskiego 35/2
51-629 Wrocław