Fundacja CEMEX „Budujemy Przyszłość” ogłosiła laureatów konkursu na grant finansowy z programu „Fabryka pomysłów”. Dzielimy się informacją i wielką radością, że znaleźliśmy się w wąskim gronie laureatów konkursu na projekty edukacyjne.
Ten rok, który z powodu pandemii COVID-19 przynosi wiele nowości i ograniczeń, spowodował, że konkurs miał odmienny przebieg niż zwykle i pojawił się w nim II etap. Finalnie, co się właśnie okazało, swoje pomysły zrealizuje zaledwie 5 organizacji pozarządowych i 4 placówki szkolne z kraju. Dlaczego?
Uznaliśmy, że w tym roku priorytetowe jest, aby wsparcie finansowe przekazać partnerom społecznym, którzy dysponują najlepszą wiedzą o potrzebach swoich sąsiadów i podopiecznych, ściśle związanych z wyzwaniami przed jakimi postawiła nas pandemia COVID-19. Mamy nadzieję, że dzięki naszemu Konkursowi będziemy mieli możliwość zniwelowania chociaż części z nich” – powiedziała Dominika Sztuka-Arak, Prezes Zarządu Fundacji CEMEX „Budujemy Przyszłość”.

Co to oznacza dla nas? Od połowy września do końca roku szkolnego 2020/2021 realizować będziemy projekt edukacyjny pn. „Na ratunek PTA.com!”. Na terenie gmin: Trąbki Wielkie, Kościerzyna i Skarszewy (woj. pomorskie) przeprowadzimy 15 warsztatów terenowych lub stacjonarnych dla młodzieży szkolnej i zorganizujemy 3 branżowe szkolenia dla pracowników instytucji administracji publicznej, zarządców budynków i zieleni miejskiej i wszystkich osób, którzy zainteresowani są problemem ptasich kolizji z przeszklonymi elementami infrastruktury i sposobami ich minimalizowania. Powstaną również autorskie pomoce dydaktyczne, przy projektowaniu których kierowaliśmy się nie tylko potrzebami edukacyjnymi, ale i duchem zero waste.

Autorem i koordynatorem projektu jest Ewelina Kurach. Kontakt: biuro.swipp@gmail.com

Otrzymaliśmy dotację w kwocie 7.760,00 zł brutto. Środki własne zaplanowaliśmy na min. 860,00 zł brutto.
Wynagrodzenie łączne koordynatora projektu: 345,00 zł netto.

Serdecznie gratulujemy autorom i realizatorom zwycięskich projektów i życzymy nam wszystkim sprzyjających okoliczności i bezpiecznej, satysfakcjonującej pracy! Jeśli jesteś ciekaw(a), kto wywalczył sobie miejsce w gronie laureatów, polecamy poniższą grafikę przygotowaną przez Fundację Cemex „Budujemy Przyszłość”.