„W USA w kolizjach z budynkami ginie ponad 3000 razy więcej ptaków niż z wiatrakami. Nawet w Niemczech, które w farmach wiatrowych wytwarzają 1/4 swojego prądu, budynki zabijają 500 razy więcej ptaków. To głównie rezultat przeszkleń, niewidocznych dla ptaków i dezorientujących je. Zanieczyszczenie świetlne nie tylko dezorientuje ptaki nocne, ale też obok utraty siedlisk, zanieczyszczenia chemią, gatunków inwazyjnych i zmiany klimatu jest jedną z istotnych przyczyn masowego wymierania owadów. Przy projektowaniu budynków wciąż często zapominamy o uwzględnieniu ochrony zwierząt. Dla nas, ludzi, to kwestia dobrego projektu i niewielkich wydatków. Dla nich – życia i i śmierci.”

To komentarz p. Marcina Popkiewicza (analityk megatrendów, autor Ziemia na Rozdrożu), którym opatrzony został nasz poradnik pt.: Ochrona ptaków przed kolizjami ze szklanymi budynkami.

Promocja poradnika miała miejsce 23 kwietnia w trakcie święta Dzień Ziemi celebrowanego przez Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego (www.plgbc.org.pl).

Po publikacji poradnika (dostępny jest już na naszej stronie oraz na stronie PLGBC w dziale Zrównoważone Budownictwo/Publikacje) otrzymaliśmy opinię od prof. dr hab. Piotra Tryjanowskiego:

Praktyczne, inżynierskie spojrzenie na temat: konkretne i z sugestywnymi ilustracjami. Profesjonalnie i praktycznie. To pierwsza tego typu publikacja w naszym kraju!  

Poradnik to efekt wielu miesięcy pracy zespołu autorskiego w składzie: Aleksandra Szurlej-Kielańska, Lucyna Pilacka, Dariusz Górecki,  Paweł Wołejsza, Piotr Rydzkowski, Jowita Kurach ale również zaangażowania w roli konsultantów licznych ekspertów zajmujących się architekturą, techniką świetlną i zarządzaniem światłem czy certyfikacjami wielokryterialnymi. Serdeczne podziękowania za poświęcony czas oraz merytoryczne wsparcie bez którego poradnik nie byłby tak  praktyczny kierujemy więc dla: p. Katarzyny Czyżewskiej (GreenVest), p. Marcina Gawrońskiego (Sweco  Consulting), p. Mariusza Jakubczyk (Studio Trzy Czwarte), p. p. Pawła Kubacz (Kwadratura), p. Mariusza Płoszaj-Mazurek, p. Wojciecha Pilackiego (Pracownia Projektowa Pilacki) oraz p. Pawła Wołejsza.

Zachęcamy do lektury i udostępniania zainteresowanym osobom i podmiotom.