Co roku miliony ptaków giną w kolizjach z szybami

DLACZEGO PTAKI UDERZAJĄ O SZYBY?SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA

KILKA SŁÓW O NAS

O nas

Nasze Stowarzyszenia Wspierania Inwestycji Przyjaznych Pta.com skupia osoby wrażliwe na los dzikich ptaków – ofiar kolizji z przezroczystymi obiektami, elementami architektury i infrastruktury. Jest to aktualnie jedno z ważniejszych zagrożeń dla awifauny na terenach zurbanizowanych.

Jesteśmy grupą przyjaciół, doświadczonych ornitologów, praktyków ochrony przyrody i edukatorów. Wśród nas są specjaliści, którzy dostrzegli problem kilkanaście lat temu i wtedy mierzyli się z nim samodzielnie. Wymieniając się wiedzą praktyczną między sobą, postanowiliśmy podzielić się nią z innymi.

Dziś wspieramy inwestorów, właścicieli, zarządców, specjalistów branży architektonicznej i budowlanej w tworzeniu ekologicznego budownictwa przyjaznego ptakom.

Pomagamy poprzez konstruktywną współpracę wszystkim, którzy chcą lub mogą ograniczyć problem kolizji ptaków. Działania naszego stowarzyszenia skoncentrowane są na wpieraniu, edukacji i badaniach naukowych nastawionych na pomoc ptakom i ludziom.

SPOSOBY

Jak realizujemy nasze cele

Doradztwo

Doradztwo w zakresie budownictwa przyjaznego ptakom zarówno na etapie projektu, jak i eksploatacji.

Opiniowanie

Opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego oraz wszelkich działań mogących stanowić zagrożenia dla ptaków.

Wydarzenia

Organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji i prelekcji w ramach edukacji.

Wiedza

Propagowanie wiedzy na temat awifauny, zagrożeń ze strony obiektów i innych elementów infrastruktury oraz metod minimalizacji ryzyka kolizji z nimi.

Badania naukowe

Badania naukowe, monitoring, inwentaryzacje ptaków i ich siedlisk.

Ochrona

Czynną ochronę dążącą do zabezpieczania elementów infrastruktury przed kolizjami z ptakami.

Współpraca

Współpraca z polskimi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami, uczelniami wyższymi, kołami naukowymi, ruchami ekologicznymi i społecznymi i podmiotami gospodarczymi.

Materiały

Opracowywanie, wydawanie, sprzedaż i dystrybucja materiałów naukowych, popularnonaukowych i promocyjnych związanych z ochroną przyrody i działalnością Stowarzyszenia.

Co u nas 

Aktualności

SPECJALIŚCI

Nasz Zespół

Prezes

Aleksandra Szurlej-Kielańska

Ornitolog i pasjonat ochrony przyrody. Właściciel firmy TACTUS. Zawodowo wspiera inwestorów i wykonawców na każdym etapie procesu inwestycyjnego w planowaniu i ochronie przyrody oraz bioróżnorodności.. Audytor ekologiczny. Autor wystąpień, publikacji naukowych i popularnonaukowych. Zaangażowana w działania Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego. Propagator wiedzy, dobrych praktyk i działań na rzecz ochrony przyrody wśród specjalistów branży budowlanej i projektowej. Współpracownik Muzeum i Instytutu Zoologii PAN. W tematykę kolizji ptaków z przezroczystymi powierzchniami zaangażowana od 2009 r.
Wieczny poszukiwacz innowacyjnych rozwiązań i doświadczonych partnerów w rożnych częściach świata.

Wiceprezes

Dariusz Górecki

Ornitolog i przyrodnik. Dr nauk biologicznych. Od 24 lat współpracownik Muzeum i Instytutu Zoologii PAN – obrączkarz. Długoletni kierownik obozów naukowych i terenowych punktów badawczych Grupy Badawczej Ptaków Wodnych „Kuling”. Od kilkunastu lat niezmiennie prowadzi na terenie Olsztyna punkt zimowego obrączkowania i edukacji w ramach „Akcji Karmnik”. Autor wystąpień naukowych. Współautor opracowań ornitologicznych związanych z branżą budowlaną, odnawialnymi źródłami energii, ochroną ptaków i bioróżnorodności na obszarach zurbanizowanych i chronionych.
Często znajduje „dziury w całym” a rzeczy niemożliwe załatwia „od ręki”.

Wiceprezes

Lucyna Pilacka

Ornitolog, dr nauk biologicznych. Wieloletni pracownik naukowy i obrączkarz Stacji Ornitologcznej MiIZ PAN. Ekspert ornitolog dla Krajowego Centrum Doradztwa Rolniczego w latach 2007-2020. Posiada certyfikat IPMA – poziom D. Zawodowo propaguje wiedzę i dobre praktyki na rzecz ochrony przyrody wśród specjalistów branży budowlanej i projektowej. Aktywny edukator oraz uczestnik i organizatora konferencji naukowych. Autor publikacji i wystąpień naukowych, panelista i członek grup roboczych poświęconych ochronie bioróżnorodności i zieleni w miastach. W ostatnich latach bardzo zaangażowana w ochronę ptaków przy przezroczystych powierzchniach.
Wysoki poziom zdolności widzenia przestrzennego i duża dawka wiedzy architektonicznej.

Członek komisji rewizyjnej

Piotr Rydzkowski

Ornitolog z ponad 20 letnim stażem i specjalista ochrony środowiska. Na co dzień świadczy profesjonalne usługi w ramach firmy Przyrodnicy24. Wiedzę z zakresu oceny oddziaływania na środowisko i zabezpieczeń przyrody na placu budowy stale rozwija podczas kolejnych szkoleń oraz w trakcie realizowanych projektów. Długoletni kierownik obozów naukowych i terenowych punktów badawczych Grupy Badawczej Ptaków Wodnych „Kuling”. W firmie oraz w stowarzyszeniu promuje zarządzanie projektami na bazie Agile i Prince2®, a także wiedzę ułatwiającą rozumienie potrzeb klientów i współpracowników (Structogram®).
Zwolennik i propagator profesjonalnego zarządzania zespołem i realizowanymi projektami.

Członek komisji rewizyjnej

Łukasz Głowacki

Przyrodnik, głównie ornitolog oraz herpetolog. Doświadczony terenowiec. Ekspert Przyrodniczy dla Centrum Doradztwa Rolniczego w ramach PROW2014-2020. Aktywny uczestnik licznych akcji ornitologicznych. Prowadzi własną działalność. Po dziadku odziedziczył zamiłowanie do pracy z drewnem, dzięki czemu jest producentem budek dla ptaków i ssaków. Zaangażowany w działalność badawczą Stowarzyszenia PTA.com.
Bystre oko, sprawne ręce. Dba o to by wszystko dobrze grało.

Agata Zienkiewicz

Absolwentka i doktorantka Weterynarii na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Od zawsze marzyła o pracy z dzikimi ptakami, co realizowała jako wolontariusz Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Dzikich Fundacji Albatros. Uczestnik staży i praktyk w prestiżowych ośrodkach rehabilitacji dzikich zwierząt we Włoszech (Centrum Rehabilitacji Ptaków Morskich) oraz w International Bird Rescue w USA. Obecnie przebywa w Wielkiej Brytanii, gdzie podwyższa swoje kwalifikacje zawodowe w zakresie leczenia ptaków. Doświadczenie w leczeniu ptaków – ofiar kolizji zdobywa od 2004 r.
Nieustannie wyznacza sobie i realizuje nowe zawodowe cele.

Żaneta Głowacka

Ornitolog, mgr inż. ochrony środowiska. Obserwacją ptaków zainteresowała się już w szkole podstawowej. Swoją pasję rozwinęła głównie w czasie studiów uczestnicząc w Kole Ornitologów. Do tej pory bierze czynny udział w projektach przyrodniczych jako wolontariuszka. Zawodowo specjalista ds. ochrony przyrody i krajobrazu w Welskim Parku Krajobrazowym gdzie zajmuje się prowadzeniem monitoringów przyrodniczych, czynną ochroną przyrody oraz edukacją. Zaangażowana w działalność badawczą Stowarzyszenia PTA.com.

Obserwuj nas

O wielu naszych aktualnych działaniach informujemy na Facebooku. Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o postach, kliknij przycisk po prawej, a następnie kliknij „Lubię to” i „Obserwowanie – Wyświetlaj najpierw”.

Współpracujemy

Nasi partnerzy

Linki

Polecamy

Wybrane placówki naukowe i organizacje zajmujące się ptakami:

American Bird Conservancy

Amerykańska organizacja której celem jest edukacja i badania poświęcone ochronie ptaków. Potężna dawka wiedzy na temat antropogenicznych zagrożeń dla ptaków i sposobów ich minimalizacji.

FLAP Canada

Kanadyjska organizacja której celem jest edukacja w zakresie możliwych do podjęcia działań chroniących ptaki przed kolizjami z budynkami.

Global Bird Collision Mapper

Największy, ogólnoświatowy rejestr kolizji ptaków z budynkami.

Stacja Ornitologiczna

Stacja Ornitologiczna Muzeum i Instytutu Zoologii PAN w Gdańsku

Akcja Bałtycka

Organizacja zajmująca się badaniami ptaków wędrownych.

Kuling

Organizacja zajmująca się badaniami i ochroną ptaków wodno-błotnych.

Producenci zabezpieczeń szklanych powierzchni:

Convenience Group

Markery graficzne przeznaczone do zabezpieczania dużych powierzchni przezroczystych (rekomendowane dla dużych obiektów, użytkowników komercyjnych, obiektów publicznych).

Decorative Film

Folie okienne przeznaczone do zabezpieczania dużych powierzchni przezroczystych (rekomendowane dla dużych obiektów, użytkowników komercyjnych, obiektów publicznych).

CollidEscape

Folie okienne o różnych wzorach do zabezpieczania dużych powierzchni szklanych (rekomendowane dla dużych obiektów, użytkowników komercyjnych, obiektów publicznych).

Ornilux

Szkło fabrycznie wyposażone w filtry UV – szkło przeznaczone do okien i dużych szklanych elewacji.

Walker Glass

Szkło fabrycznie wyposażone w filtry UV – szkło przeznaczone do okien i dużych szklanych elewacji.

Bandheim

Szkło „kanałowe” przeznaczone do dużych powierzchniowo szklanych elewacji.

A Bird's Eye View

Naklejki przeznaczone do zabezpieczania szklanych / przezroczystych powierzchni (rekomendowane do mniejszych powierzchni szklanych, prywatnych użytkowników).

O problemie

Chcesz wiedzieć więcej?

Z

Dlaczego ptaki ulegają kolizjom?

Z

Jakich ptaków dotyczy wskazany problem?

Z

Jakie obiekty najczęściej generują problem?

Z

Jakie lokalizacje są najbardziej newralgiczne?

Z

Jaka jest skala problemu w Polsce i na świecie?

Kontakt

Porozmawiajmy. Wszystko zaczyna się od pierwszego kontaktu.

E-mail

Wyślij do nas wiadomość

3 + 15 =

Info

Nawiąż kontakt 

Lokalizacja

Stowarzyszenie Wspierania Inwestycji Przyjaznych PTA.com
ul. Wiwulskiego 35/2
51-629 Wrocław

Dane rejestrowe

KRS: 0000783926
NIP: 8982250150 

BNP Paribas Bank Polska

02160014621821713130000001
Pobierz Statut